Αυτόματη Μηχανή espresso WMF με 2 group

16.810,00

03.5500.1001
2 integrated grinders, 2 bean hoppers, 2 brewing units, 1 Auto Steam, 1 Basic Steam, SteamJet, hot water spout, heated cup tray, LED illumination, 3 portafilters (2 x Standard Double, 1 x Standard Single), set of feet (50 mm), Dynamic Coffee Assist

Aμέσa διαθέσιμο

 

Περιγραφή

WMF Espresso

WMF ESPRESSO: ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Μέσα από το video μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Μηχανής espresso WMF με 2 group.

WMF Espresso

The perfect espresso, handmade automatically.

Bridging the gap between two different worlds, the award-winning WMF espresso combines the unmistakeable taste of tradition with the undeniable benefits of automation. It looks and sounds like a classic portafilter machine – steaming, hissing and evoking all the emotions of an authentic espresso bar – but the trickier parts of the process are fully automated. So it not only guarantees consistently high coffee quality, it’s also remarkably easy to use. Recommended for venues with an average daily requirement of 300 cups, it lets you prepare genuine espresso coffee and Café Crème in just a few simple moves.

WMF Espresso

Traditional machine look and feel

With the WMF espresso, you gain all the advantages of an automated coffee making system. But you also keep the emotional appeal of a traditional espresso machine, with its classic design, portafilter handling, and the option of foaming milk manually.

WMF Espresso

Portafilters

The WMF espresso comes with 3 different portafilters in different sizes for one or two cups. The machine detects the different portafilters automatically and displays only the possible coffee selections for each one.

WMF Espresso

2 integrated grinders & automatic tamping

The WMF espresso’s two integrated grinders are equipped with precision-honed grinder disks to ensure an outstanding quality of espresso. The machine also automatically tamps with 100 % consistency.

WMF Espresso

NEW! Air-cooled bean hoppers

The two concealed, air-cooled 550 g bean hoppers allow you to store two different types of coffee, for example espresso and café crème. You now also have the option of larger, visible hoppers with a capacity of 1100 g each.

WMF Espresso

External bean hoppers (optional)

ffering the benefits of extra capacity, space efficiency and added flexibility, the WMF espresso is now available with the option of two large visible bean hoppers, which can hold, for example, espresso and Café Crème beans respectively. At a height of 128 mm, each offers a capacity of 1100 g.

WMF Espresso

Automatic or traditional milk foam preparation

The WMF espresso can produce three different consistencies of milk foam automatically with the Auto Steam wand at the touch of a button. Or the operator can choose to foam milk manually and even create latte art, in traditional barista style with the second basic steam wand.

WMF Espresso

NEW! Optional second Auto Steam wand

In addition to the central SteamJet for preheating cups, and the Auto Steam wand for automatic milk foaming, an optional second Auto Steam wand can be chosen in order to optimize the handling time in your business.

WMF Espresso

Dual height-adjustable cup trays

Featuring advanced WMF technology, the integrated height-adjustable cup trays on both sides of the machine provide optimal clearance for any type of cup, ensuring each beverage is served at the ideal temperature and keeping the machine clean.

WMF Espresso

Heatable cup storage

The practical heatable cup storage keeps your cups close to hand and ready to use at all times, conveniently on top of the machine with integrated bean hoppers so no additional space is required.

WMF Espresso

Parallel coffee and hot water preparation

Coffee and hot water can be dispensed simultaneously, saving precious time.

WMF Espresso

Colours for every taste

The WMF espresso comes in a variety of colours, from classically elegant to vividly modern. Whether you want it to blend in or stand out, it will enhance any ambience.

WMF Espresso

NEW! Dynamic Coffee Assist

Fitted as standard, intelligent Dynamic Coffee Assist technology continuously monitors the factors that determine coffee quality, including ground coffee quantity and grinding degree, automatically adjusting them to guarantee the perfect extraction time for consistently high quality of the espresso.

WMF Espresso

WMF CoffeeConnect as a standard.

WMF CoffeeConnect provides you with the option to collect valuable machine data. Wherever you are, you can obtain an overview of your sales figures and current service information at any time. You will receive warnings which will let you know if you are running low on consumables or if maintenance is required. What’s more, thanks to the system’s bidirectional design, you can send tailored promotional offers from your desk directly to the display of a selected machine. The basic functions are available to you free of charge. WMF CoffeeConnect collects, analyses and processes data about your coffee machines, enabling you to optimise processes, reduce service costs and boost your sales.

Technical specifications

Output per hour*

up to 300 cups

Nominal Output / power supply

6,0 – 7,0 kW / 380 – 415 V

Coffee bean hopper

each approx. 550 g

Outer dimensions (width / height** / depth)

723 / 580 / 540 (600 with suspended cup storage) mm

Empty weight

75 kg

Continuous sound pressure level (LpA)**

< 70 dB (A)


* Depends on nominal power rating, mains power connection and recipe settings
** The A-rated sound pressure levels LpA (slow) and LpA (impulse) at operating personnel work stations are below 70 dB(A) in every operating mode.

A WMF water filter needs to be used with a carbonate hardness of 5° dKH and above.

Professional Planner

WMF Espresso

Equipment

 • 2 brewing units
 • hot water outlet
 • portafilter for single or double cup 
 • automatic cleaning
 • fixed water supply
 • waste water connection
 • heightadjustable cup trays
 • Set of legs 50 mm
 • Pin-Code safety
 • power supply 400V/ 6 – 7 kW

Options

 • additional set of legs (up to 100 mm)

Professional Planner

Downloads

WMF espresso brochure (PDF2.97 MB)
WMF espresso flyer (PDF461.39 KB)

Μάρκα

WMF