Καθαρισμός με το πάτημα ενός κουμπιού

Σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο, αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού οι ταμπλέτες καθαρισμού JURA 2 φάσεων αφαιρούν ολοκληρωτικά τα λίπη και τα έλαια που αφήνει ο καφές στο brewing unit και στα spouts. Εκτός από τον αποτελεσματικό καθαρισμό οι ταμπλέτες καθαρισμού JURA έχουν σχεδιαστεί να σφραγίζουν όλους τους σωλήνες καθυστερώντας την συσσώρευση ελαίων, με αποτελέσματα που διαρκούν. Όλα αυτά συμβαίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς κανείς να χρειάζεται να επιβλέπει την μηχανή.