Η εταιρεία Solino αναζητά: Αντιπρόσωπο πωλήσεων για την εταιρεία και εξωτερικό πωλητή

Αναζητάμε Αντιπρόσωπο πωλήσεων για την εταιρεία και εξωτερικό πωλητή

Solino – είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των πιο επιτυχημένων αυτόματων μηχανών καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ψάχνουμε το πιο κατάλληλο άτομο να ηγηθεί σε υψηλό επίπεδο στην εξυπηρέτηση της πελατείας μας

Sales Manager, Β2Β

Αρμοδιότητες

– Ανάπτυξη νέου πελατολογίου & συνεργατών
– Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών
– Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών
– Τήρηση report, στατιστικών στοιχείων πωλήσεων και αναφορά δραστηριότητας

Προσόντα

– Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις ή σε σχετικό τομέα
– Προϋπηρεσία σε τμήμα Πωλήσεων, ιδανικά σε αντίστοιχη θέση
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Καλή γνώση MS Office Suite
– Δίπλωμα οδήγησης Β’
– Δυνατότητα ταξιδιών

Δεξιότητες

– Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες ακόμα και υπό συνθήκες πίεσης
– Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
– Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
– Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, σύμφωνα με την ευγενική και επαγγελματική παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητας

Προσφέρουμε

– Ελκυστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας
– Bonus, με την επίτευξη στόχων Πωλήσεων
– Πλήρη απασχόληση
– Πλήρη ασφάλεια
– Άριστο εργασιακό περιβάλλον

– Προοπτικές εξέλιξης

Εάν η προσφορά μας σας έχει κινήσει το ενδιαφέρον και επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, στείλτε μας τα πλήρη έγγραφα της αίτησής σας (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή και αντίγραφα πιστοποιητικών ή συστάσεις) και την πρότασή σας σε ό,τι αφορά τις μηνιαίες απολαβές σας στην παρακάτω διεύθυνση, το συντομότερο:

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Μαρία Γιογλή
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 7
18534 Καστέλλα – Πειραιάς
Τηλ.: 2104173201
info@solino.gr
www.solino.gr

Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.