Κλασικές επαγγελματικές μηχανές espresso


A200 A600 FOAMMASTER™ CAPSULES SEMIAUTOMATICS BREWER FRANKE

SemiAutomatics

The espresso ritual
Our semi-automatic line unlocks the potential of the fascination with espresso. True to their Italian heritage, our T200, T400 and T600 machines are technical marvels whose elegant design is a welcome symbol of classic espresso culture in customer-facing areas. Franke’s typical high standards are evident in the ease of operation, attention to detail and, of course, in our familiar comprehensive service and support. T 200 Detail 055 mood c3e762dfc003da9g1a12c2b557da2bb4
The enjoyment is in the details
The ruggedness and innovative attention to details of Franke’s espresso range provide an enjoyable alternative to the daily routine.

Intelligent menus, simple controls for pump and boiler pressure, and electronic support for routine operation make life easier and more enjoyable for baristas.
907556fb555b86agcbe95404eba9de1f
9c7abb3b8371fa1g481859e581d46ee6 8ba9a05df994e66gb934897c464f6c9a
More stable brewing temperature
The quality consistency of an espresso depends above all on temperature stability. Consequently, our machines feature a unique heat exchanger that is evenly heated by the steam from the boiler, ensuring reliably stable temperature. 9bd06096d4d3ce6g55c2d743f9b86025
Optimal extraction
Getting the most aroma out of ground coffee is a function of water flow rate and duration. We have optimized these parameters in our machines. Reducing the portafilter diameter of the to 53 mm (from 58 mm) has enabled us to achieve the ideal level of coffee grounds.  
Individual Temperature Control
Thanks to the ITC (Individual Temperature Control) function, users can individually program the brewing temperature of each brewing group (for the T400) and even each product (for the T600). 32d00872f842ebfg2b58515cef46ccc2
Autosteam wand
Our intelligent steam wand stops the foaming process automatically, as soon as the perfect foam has been achieved. This autosteam function also enables users to individually program the foam consistency as well as each steam wand. 87011d200dbc6b7gabf040feedf9308b
Passion
Preparing a perfect espresso takes passion. For the experts, a sure instinct and a flair for the trade add up to a ritual that they delight in celebrating for their guests. Franke’s Coffee Systems espresso machine rangeoffers baristas just the right instruments for the professional creation of Italian coffee specialties. The machines combine classic Italian design with technical sophistication. 52ee003ac5c6962g953a982473b3b45e
Models
Variations on the basic models with two, three or four brewing groups are also available to suit individual requirements. For example, the taller “Take Away” version has room for taller glasses and cups under the brewing groups. And the compact versions of the T200 and T400, each with two brewing groups, offer all the features of their companion models in the smallest possible footprint.  
Τ200
- Choice of 1 to 3 brewing groups
- Functional area and drip tray made from rugged stainless steel
- State-of-the-art extraction technology
- Each brewing group has 4 individually programmable productselection buttons and a manual button (Start/Stop)
- 2-group compact version
- Optional: LED side lighting; gas heating; electric cup warmer(for the 2- and 3-group versions)
T200
Τ400
- Choice of 2, 3 or 4 brewing groups
- Functional area and drip tray made from rugged stainless steel
- Each brewing group has 4 individually programmable product selectionbuttons and a manual button (Start/Stop)
- State-of-the-art extraction technology and user interface
- Dual manometer for boiler and pump pressure control
- Water temperature in the boiler and brewing groups can be preciselyset and controlled
- The boiler temperature can be quickly increased for busy times(boost function)
- Optional: Take Away Option (taller version); autosteam
- (MAT)and cup warmer
- Available in black, white or red
T400
 T400 Colored
Τ600
- Choice of 2, 3 or 4 brewing groups
- Functional area and drip tray made from rugged stainless steel
- Each group has 4 individually programmable product selectionbuttons, plus a manual button (Start/Stop)
- State-of-the-art extraction technology, user interface and controlelectronics
- 2 separately programmable hot water amounts
- Water temperature in the boiler and brewing groups can be preciselyset and controlled
- Electronic control of brewing parameter settings (PIN code-protected)
- Electronic grinding degree controls per brewing group
- The boiler temperature can be quickly increased for busy times(boost function)
- Standard with autosteam (MAT) and cup warmer
- Available in anthracite, red or cream
T600
 T600 Colored
DOWNLOAD AND FILM
Low EN Siebtraeger Brochure Cover  
A200
A600
FOAMMASTER™
CAPSULES
SEMIAUTOMATICS
BREWER
PURA
SPECTRA
PDF.pngPDF
youtube-icon.pngFILMS
Ap_icon.pngAPP (IPHONE / ANDROID)

Newsletter

Καταχωρήστε το email σας
Εγγραφείτε στο newsletter του Solino για να μαθαίνετε πρώτοι νέα, προσφορές και ειδήσεις για τα καλύτερα προϊόντα γύρω από τον καφέ.

Maestro Mastercard Visa  sc 62x34  vbv 

×

Newsletter button

Εγγραφή στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter του Solino για να μαθαίνετε πρώτοι νέα, προσφορές και ειδήσεις για τα καλύτερα προϊόντα γύρω από τον καφέ.

Συμπληρώστε το e-mail σας